• Duurzaam duurt het langst, met zorg gemaakte gebouwen gaan zelden verloren

Vastgoedverwerving

Huisvesting is een primaire levensbehoefte. Je woont of werkt erin. Ruimte in Nederland is beperkt. Bij centra en knooppunten zal die ruimte schaars blijven, maar de behoefte om juist daar te wonen en te werken zal naar onze mening altijd aanwezig zijn.

Vastgoedontwikkeling

Bij nieuwbouw of verbouw pleiten wij voor een duurzame lange termijninvestering in kwaliteit, architectuur en afwerkingsniveau. Het spanningsveld tussen architectuur en bouwkosten maakt de opgave interessant.

Vastgoedexploitatie

De waarde van een gebouw wordt grotendeels bepaald door de beleggingswaarde. Deze wordt bepaald door huurprijs, contractduur en bezettings- graad. Waarde wordt toegevoegd door trouwe huurders, die het pand als hun eigen beschouwen.